Τι μας περιμένει από το 2026 και μετά. ‘Η μήπως νωρίτερα;

Από το 2026 και για μία δωδεκαετία το ετήσιο ύψος των λήξεων χρέους της χώρας μας υπερδιπλασιάζεται και από 5,5 δις ευρώ θα πρέπει να αναχρηματοδοτούνται επιπλέον 6,5 δις κατά μέσο όρο. Στο μεταξύ, το 2024 βρίσκει την Ελλάδα με το χρέος της κεντρικής διοίκησης (δημόσιο χρέος) να ξεπερνάει τα 406 δις ευρώ, σπάζοντας όλα…

Είναι οι δείκτες παπατζήδες; Economist: η Ελλάδα στην κορυφή – ΕΛΣΤΑΤ: Υλική Στέρηση το 13,9% του πληθυσμού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση  της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής – ΕΛΣΤΑΤ – (4 Ιανουαρίου 2024) το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2023 ανήλθε σε 9,4%. Πιο συγκεκριμένα η Αρχή δημοσίευσε: Απασχολούμενοι 4.161.930 Άνεργοι 429.806 Άτομα εκτός εργατικού δυναμικού 3.198.315 Κάνοντας την διαίρεση Άνεργοι/Απασχολούμενοι το ποσοστό που βγαίνει είναι 10,3%, αλλά όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ:…

Τι φόρο πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας μισθωτός και ένας διαχειριστής ΙΚΕ-ΕΠΕ ή μέλος ΔΣ ΑΕ

«Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.» Άρθρο 4, παράγραφος 5 του Συντάγματος Ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή κάτοχος ατομικής επιχείρησης, έγγαμος με ένα παιδί, με 15.000 ευρώ εισόδημα πληρώνει φόρο εισοδήματος 2.000 ευρώ και τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ, σύνολο 2.600 ευρώ. Επιπλέον, έχει καταβάλλει-προσφέρει ΦΠΑ στο κράτος αξίας…

Matrix ελευθερία σε Matrix δημοκρατία

Για να βγαίνουν κερδισμένοι οι καταναλωτές – και ταυτόχρονα πολίτες – χρειάζεται να επικρατεί πλήρης ανταγωνισμός στις αγορές. Κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι κάθε αγορά: α) αποτελείται από σχετικά μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, β) το προϊόν ή η υπηρεσία θεωρείται απολύτως ομοιογενές ή ομοιογενής, γ) εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων και του μικρού τους μεγέθους, καμία…

«Ω Ελλάς, ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα;» *

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος το Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος της πατρίδας μας, δηλαδή εμάς, των Ελλήνων, έναντι άλλων χωρών, έφτασε στα 546 δις ευρώ στο τέλος του 2022. Στο τέλος του 2018 κυμαινόταν στα 416 δις και για την ιστορία, στο τέλος του 2003 βρισκόταν στα 163 δις. Δηλαδή, τα τέσσερα τελευταία χρόνια αυξήθηκε…

Πρώτες κατοικίες στο σφυρί για χρέος 300.000 ευρώ, αλλά ανεξόφλητο χρέος κεφαλαίου 30.000 ευρώ; – Ανοιχτή επιστολή προς Δικηγόρους, Εισαγγελείς, Δικαστικούς

Ένα δάνειο εξοφλείται σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις και κάθε ποσό δόσης αποτελείται από δύο ποσά. Το χρεολύσιο, δηλαδή το μέρος του κεφαλαίου που καταβάλλεται με τη δόση, καθώς και τον τόκο, δηλαδή το μέρος από τους συνολικούς τόκους που καταβάλλεται με τη δόση. Η τοκοχρεωλυτική δόση κατά τα πρώτα χρόνια εξόφλησης του δανείου περιλαμβάνει μεγαλύτερο ποσό…

Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδας (Μέρος Β’)

  Ελλάδα Ολλανδία Βέλγιο Έκταση (τ.χλμ.) 131.957 41.543 30.528 Χερσαία σύνορα (χλμ) 1.228 1.027 1.385 Ακτογραμμή (χλμ) 13.676 451 66,5 Ψηλότερο σημείο (μ.) 2.918 321 694 Πληθυσμός (εκατ.) 10,72 17,44 11,69 ΑΕΠ / κεφαλή 31.736 € 51.049 $ 41.283 $ . Στο πρώτο μέρος (https://www.freepen.gr/2022/12/blog-post_544.html) είδαμε τον ενεργειακό και τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας μας.…

Η Ουκρανία «πουλήθηκε» για ένα τρις δολάρια, ενώ ο πόλεμος μαίνεται – Μία άλλη πλευρά της ιστορίας

Την 28η Δεκεμβρίου 2022, το γραφείο του πρόεδρου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός της χώρας είχε διαδικτυακή επικοινωνία με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) της Blackrock Inc., μίας εκ των μεγαλύτερων εταιριών επενδυτικών συμβούλων και διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο. Όπως ανέφερε και η Blackrock σε ανακοινωθέν την 16η Νοεμβρίου 2022, η διαδικτυακή συνάντηση…

Η Ελλάδα μας έχει τεράστιες δυνατότητες. Κάθεται πάνω σε άπλετους ενεργειακούς, υλικούς και διατροφικούς πόρους – Μέρος Α’

  Ελλάδα Ολλανδία Βέλγιο Έκταση (τ.χλμ.) 131.957 41.543 30.528 Χερσαία σύνορα (χλμ) 1.228 1.027 1.385 Ακτογραμμή (χλμ) 13.676 451 66,5 Ψηλότερο σημείο (μ.) 2.918 321 694 Πληθυσμός (εκατ.) 10,72 17,44 11,69 ΑΕΠ / κεφαλή 31.736 € 51.049 $ 41.283 $ Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η πατρίδα μας έχει πολύ λιγότερη πληθυσμιακή πυκνότητα. Έχουμε…

Η Ελλάδα μας, από πατρίδα μετουσιώθηκε σε (ελεύθερη) αγορά

Αν σε μία ελεύθερη αγορά επικρατεί ολιγοπώλιο ή το λεγόμενο τραστ, τότε ολόκληρη ή ένα μεγάλο μέρος της προσφοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας ελέγχεται από λίγες επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να συμπράττουν κεκαλυμμένα και αθέμιτα σε ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής. Για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις διαφοροποιούν φαινομενικά και όχι ουσιαστικά τα τιμολόγιά τους, ενώ για…

Φορολογικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα άλλαζαν την Ελλάδα μας

Έμμεση Φορολογία Α. Μία κλίμακα ΦΠΑ με πνεύμα δίκαιου φορολογικού καταμερισμού θα συνέβαλε στην ανατροπή της διάθεσης αποφυγής έκδοσης απόδειξης και συνεπώς δήλωσης εσόδων: – 5% για ύδρευση, ρεύμα, βιβλία, περιοδικά, κινηματογράφο, θέατρο, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, βασικά τρόφιμα, παιδικές τροφές, εστίαση, σταθερή τηλεφωνία και παροχή υπηρεσιών. –  10% για μη βασικά τρόφιμα, ενδιαίτηση, εργαλεία, ανταλλακτικά…

Ελλάς: 31 δις ευρώ πρόσθετες υποχρεώσεις προς το εξωτερικό μέσα σε δώδεκα μήνες από τα αγκάθια του ενεργειακού και εμπορικού ελλείμματος

Α΄ Μέρος «Η διεθνής επενδυτική θέση αποτυπώνει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (τέλος τριμήνου και τέλος έτους) το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων Ελλάδος έναντι μη κατοίκων». Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Η χώρα μας είναι καθαρός χρεώστης προς τον υπόλοιπο κόσμο. Το 2009 η διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδας ήταν στα -207 δις ευρώ.…

Χειραγωγούνται η Wall Street και τα διεθνή χρηματιστήρια;

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones Industrial Average αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού χρηματιστηρίου NYSE (New York Stock Exchange) που εδρεύει στη Wall Street. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου, η πορεία του οποίου επηρεάζει την κατεύθυνση των υπολοίπων ανά την υφήλιο. Στο δείκτη συμμετέχουν 30 εταιρείες στις οποίες οι κορυφαίοι μέτοχοι είναι πρωτίστως ιδρύματα…

Οι επερχόμενοι «έξυπνοι» μετρητές ρεύματος αφομοιώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και … «καρφώνουν» το στήσιμο της ενεργειακής κρίσης

Σε λίγο καιρό, προτού μία οικογένεια θελήσει να μαγειρέψει, που σημαίνει χρήση της ηλεκτρικής κουζίνας, της πιο ενεργοβόρας, ίσως, ηλεκτρικής συσκευής του σπιτιού, θα σπεύδει να ενημερωθεί για το τρέχον κόστος ρεύματος. Διότι, τις ώρες αιχμής κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πανάκριβο. Άρα, για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών η μαγειρική του φαγητού θα είναι…

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα η ενεργειακή κρίση στην πατρίδα μας

Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών δημόσιων νοσοκομείων, κέντρων υγείας, πανεπιστημίων, υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, δημοσίων επιχειρήσεων, δημαρχείων, στρατοπέδων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, δημοτικών κτιρίων, κτιριακών εγκαταστάσεων των σωμάτων ασφαλείας, κλπ, δύναται να καλύπτεται με παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάνελ και μικρές ανεμογεννήτριες, που μπορούν να τοποθετηθούν στις ταράτσες και στις στέγες…

Γιατί η Κίνα «συμμαχεί» με τη Ρωσία και η Ινδία τηρεί ουδέτερη στάση

Η διαδρομή του οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας περνάει από τη Ρωσία. . Η Κίνα έχει σημαντικό ενεργειακό και διατροφικό έλλειμμα. Οι εγχώριοι πόροι αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της. Το ίδιο περίπου ισχύει και για την Ινδία. Ο πληθυσμός της Κίνας εκτιμάται στα 1,4 δις και της Ινδίας επίσης κοντά στα 1,4 δις.…

Ο επικίνδυνος ενεργειακός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και ο ρόλος της εξαρτημένης Γερμανίας-Ευρώπης

Οι ΗΠΑ είναι, πλέον, η κορυφαία χώρα σε παραγωγή φυσικού αερίου αλλά και πετρελαίου παγκοσμίως, με αυξητικές παραγωγικές τάσεις, με τη Ρωσία να ακολουθεί κατά πόδας Η μελλοντική επιπλέον παραγωγή πρέπει να βρει αγοραστές. Το παιχνίδι για τη διατήρηση των υπαρχόντων μεριδίων αγορών αλλά και για την εξασφάλιση νέων, στα δύο ίσως σπουδαιότερα προϊόντα του…

Πώς η έκρηξη των ενεργειακών τιμών υποθάλπει μία νέα χρεοκοπία της Ελλάδος. Η πολιτική κάστα κοιμάται βαθιά.

Α’ Μέρος Το τελευταίο χρονικό διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου στις  ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας έσπασε το φράγμα των 110 ευρώ/MWh, ενώ δεν έχει μπει καν ο χειμώνας, η εποχή που κορυφώνεται η ζήτηση στο βόρειο ημισφαίριο της γης. Τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας; Ότι σε περίπτωση διαμόρφωσης μίας μέσης ετήσιας τιμής στα…

Ελλάδα και ευρώ

(Δημοσιευμένο αρχές του 1999, στην «Εφημερίδα των Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά» – Επαναδιατύπωση Αύγουστος 2021)             Η προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας και κατ’ επέκταση οι πολίτες της, για να εισέλθει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (Ο.Ν.Ε.) συνοδεύεται από την προσδοκία του τερματισμού του προγράμματος οικονομικής λιτότητας που εφαρμόζεται εδώ και…

Υπάρχει μονόδρομος;

(Δημοσιευμένο αρχές του 1999 στην «Εφημερίδα των Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά» – Επαναδιατύπωση Ιούλιος 2021) Τον τελευταίο καιρό ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα αποτελεί η εισδοχή της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ). Ένα άγχος διακρίνεται σε όσους μιλούν σχετικά με το θέμα, διότι, όπως αναφέρεται, η πορεία προς…

Οικονομική ύφεση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

(Δημοσιευμένο στη «Ναυτεμπορική» την Τρίτη 8 Ιουνίου 2004) Τα τελευταία χρόνια πολλές κυβερνήσεις καταβάλλουν προσπάθειες για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με κύριο όπλο τη μείωση των επιτοκίων. Η Γερμανία και η Γαλλία ζητούν χαλαρότερη εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας, ενώ η Ιταλία πρότεινε την εξαίρεση μέρους των δαπανών σε έργα υποδομής από τους κρατικούς προϋπολογισμούς,…

Αναπτέρωση της ψυχολογίας των Ελλήνων στηρίζοντας τον εσωτερικό τουρισμό με ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος

Τα περσινά προγράμματα επιδότησης διακοπών επιδοτούσαν είτε την ενοικίαση τουριστικού δωματίου, είτε την αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Αλλά, ένα επιδοτούμενο ποσό θα μπορούσε να κατανεμηθεί είτε και για τις δύο προαναφερθέντες επιλογές (όχι ή τη μία ή την άλλη), είτε και για την πληρωμή γεύματος ή και για την πληρωμή των καυσίμων μετακίνησης ή και για…

Ασφαλιστικό. Πώς μπορεί να καλυφθεί το έλλειμμα στο αποθεματικό

Σε προηγούμενο άρθρο το έλλειμμα του αποθεματικού των ασφαλιστικών ταμείων εκτιμήθηκε σε 250 με 300 δις ευρώ. Για να δοθεί λύση θα πρέπει είτε να βρεθεί αυτό το ποσό άμεσα, είτε να προκύψουν οικονομικοί πόροι που να καλύπτουν την ετήσια συνεισφορά των ασφαλιστικών εισφορών των τωρινών εργαζομένων ύψους 10 δις ευρώ. Παράλληλα να συνεχιστεί η…

Ασφαλιστικό. Μία ουσιώδης ασφαλιστική μεταρρύθμιση

A. Βασικές μεταρρυθμίσεις: α) Ανεξαρτητοποίηση της διοίκησης των ασφαλιστικών ταμείων από τα εκάστοτε κυβερνητικά χέρια. Ο έλεγχός τους να περάσει στους ίδιους τους ασφαλισμένους. β) Οι ασφαλιστικοί φορείς να δημιουργούνται κατόπιν συνεννόησης ασφαλισμένων που ανήκουν σε έναν ή σε περισσότερους εργασιακούς κλάδους. γ) Τα ασφαλιστικά ταμεία κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών-ασφαλισμένων τους να…

Ασφαλιστικό: Η πλάνη και η πραγματικότητα

Το ύψος της ετήσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στα 26 δις ευρώ. Καλύπτεται από τις εισφορές των τωρινών εργαζομένων που κυμαίνονται στα 10 δις ευρώ ετησίως, από την ετήσια κρατική επιχορήγηση μεγέθους 14 δις ευρώ και από διάφορα άλλα έσοδα που κυμαίνονται στα 2 δις ευρώ. Όμως, ο «κανόνας» ότι οι συντάξεις πληρώνονται…

Τι ζητάμε από τις θάλασσες και τα πελάγη μας;

Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τις παραχωρήσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις περιοχές του Ιονίου πελάγους, της δυτικής Ελλάδας και νοτιοδυτικά της Κρήτης δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Δεν έχει γίνει μία λεπτομερής ενημέρωση, αν έχουν βασιστεί σε ένα αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο. Όπως αυτό της Νορβηγίας ή έστω εκείνου που διέπει την εκμετάλλευση του κοιτάσματος του Πρίνου,…

Πώς ΗΠΑ-Ρωσία κρατάνε στο χέρι την Ε.Ε. – Η συσχέτιση με τα Ελληνοτουρκικά

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ κρατάνε στο χέρι την Ευρώπη με όπλα το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τη σόγια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει τεράστιες ποσότητες από αυτά τα τρία ίσως πιο σημαντικά προϊόντα στον πλανήτη. Χωρίς πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν κουνιέται φύλλο. Χωρίς σόγια, την μακράν κυριότερη διατροφική πηγή πρωτεϊνών για τα ζώα,…

Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού

Πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Κοινωνικού Τουρισμού» ή «Τουρισμού για όλους». Ο προϋπολογισμός του είναι 37 εκατ. ευρώ και θα επιδοτηθούν οι διανυκτερεύσεις 370 χιλιάδων δικαιούχων. Οι προϋποθέσεις και οι όροι του προγράμματος είναι κάμποσοι και οι αιτήσεις ξεκίνησαν αρχές Ιουλίου. Για την επεξεργασία τους όμως, θα χρειαστεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα,…

Μέτρα αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας. Πολιτική βούληση υπάρχει;

Εν μέσω του δύσκολου οικονομικού κλίματος, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας παρουσιάζεται ως δυσεπίλυτο. Έχει σχηματιστεί η εντύπωση ότι υπάρχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες λήψης οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπισή του από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι όμως αυτή η πραγματική εικόνα ή μήπως είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης; Ας δούμε μερικά μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν και…

Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας. Γιατί τώρα.

Το πετρέλαιο θεωρείται το πιο σημαντικό προϊόν της σύγχρονης εποχής. Όμως, υπάρχει ένα ακόμα προϊόν που επηρεάζει τις τύχες του κόσμου. Η σόγια. Είναι το σπουδαιότερο είδος ζωοτροφής μαζί με το καλαμπόκι, γιατί έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα φυτικής πρωτεΐνης, χαμηλή περιεκτικότητα κορεσμένων λιπαρών και μέτρια περιεκτικότητα μονοακόρεστων λιπαρών. Δίχως τη σόγια η παραγόμενη ποσότητα κρέατος,…

Εθνική επιχειρηματική πολιτική

Το 2008, η τότε κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι το μεγαλύτερο μέρος των δρομολογίων εξωτερικού των Ολυμπιακών Αερογραμμών ήταν ζημιογόνο και κατά συνέπεια έπρεπε να συρρικνωθούν. Με το κόψιμο των δρομολογίων, η πραγματοποίηση μεγάλου μέρους αφίξεων και αναχωρήσεων στη ή από τη χώρα μας αντικαταστάθηκε με πτήσεις ξένων αεροπορικών εταιρειών μέσω ανταποκρίσεων σε ενδιάμεσα αεροδρόμια. Η…

Η απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας

Η σχεδιαζόμενη απολιγνιτοποίηση της πατρίδας μας έως το 2028, συνοδεύτηκε από την κυβερνητική εξαγγελία για την κάλυψη του 35% των ενεργειακών μας αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ (εκτός των υδροηλεκτρικών) έως το 2030. Φέτος οι ΑΠΕ αναμένεται να καλύψουν το 20% περίπου του εθνικού ενεργειακού μίγματος και ο λιγνίτης το 29% περίπου. Επομένως, οι…

Προτάσεις αναπτυξιακής αφύπνισης

Η νέα κυβέρνηση εξήγγειλε φορολογικές μειώσεις εκ των οποίων ορισμένες θα ισχύσουν από το επόμενο έτος, ενώ άλλες συνοδευόμενες από μικρές μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές θα ισχύσουν σταδιακά τα επόμενα έτη, εφόσον εγκριθούν από τους «θεσμούς». Το ερώτημα είναι αν θα συμβάλουν στην επιδιωκόμενη οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας. Ο αρχικός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων…

Το «κάψιμο» των κοινωφελών επιχειρήσεων και των υποδομών

Σίγουρα ο ρόλος του κράτους δεν είναι να κάνει τον βιομήχανο ή τον επιχειρηματία. Ποιος όμως δεν θυμάται την έννοια της επιχείρησης κοινής ωφέλειας. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίζει την προσφορά ειδών απόλυτης βιοτικής ανάγκης στους πολίτες του σε προσιτές τιμές. Ποιος θα διαφωνήσει ότι ορισμένου είδους υπηρεσίες απαιτείται να…

Η μάστιγα των «κόκκινων» δανείων Μέρος Β’

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν στεφθεί με σχετική αποτυχία, καθώς ένα σημαντικό μέρος τους έχει υποπέσει πάλι σε αδυναμία πληρωμής. Η γενικότερη εικόνα φανερώνει ότι περίπου ένα στα δύο τραπεζικά δάνεια δεν πληρώνεται. Το οικονομικό κλίμα παραμένει ασταθές, ενώ οι επαναδιαπραγματεύσεις των όρων δεν ήταν ιδιαίτερα ευέλικτες. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα…

Η μάστιγα των «κόκκινων» δανείων – Μέρος Α’

Το κλίμα της οικονομικής ευφορίας που είχε επικρατήσει την δεκαετία του 2000 οδήγησε αρκετούς Έλληνες στη λήψη ενός δανείου. Υπήρξαν δε χορηγήσεις στεγαστικού, επισκευαστικού και επιχειρηματικού δανείου στο ίδιο πρόσωπο, ταυτόχρονα με άνοιγμα σε πιστωτικές κάρτες. Τα κριτήρια με βάση τα οποία εγκρίθηκαν οι χορηγήσεις δεν έχουν διατυπωθεί ξεκάθαρα. Ποιο ήταν δηλαδή, το πλαίσιο οριοθέτησης…

Ανεξάρτητη διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων

Το πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων της πατρίδας μας έχει κατά κόρον διατυπωθεί ότι οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση της αναλογίας του αριθμού των εργαζομένων προς τον αριθμό των συνταξιούχων. Όμως, αυτή η άποψη προσπερνάει άκριτα την απώλεια των καταβεβλημένων εισφορών από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών οργανισμών και ταυτόχρονα παραβλέπει το γεγονός ότι η πληρωμή κάθε σύνταξης…

Νομισματικές και οικονομικές πολιτικές, μήπως ο Keynes ετοιμάζεται να επιστρέψει;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1991 με την Συνθήκη του Μάαστριχτ υιοθέτησε ένα μοντέλο οικονομικής και νομισματικής πολιτικής το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη λεγόμενη μονεταριστική θεωρία (Monetarism – Monetary Economic Theory). Ιδρυτής της θεωρίας είναι ο Milton Friedman, ο δεύτερος πιο δημοφιλής οικονομολόγος του 20ου αιώνα μετά τον άλλο διάσημο οικονομολόγο τον John Maynard…

Υποδομές για τις επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις για τις υποδομές;

Τα έργα υποδομών μίας χώρας και ιδιαίτερα εκείνα μεγάλου μεγέθους όπως οι οδικοί άξονες, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, τα δίκτυα μεταφοράς προσώπων και αγαθών σταθερής τροχιάς (τρένα), τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην διαμόρφωση της ποιότητας και του κόστους ζωής των πολιτών.…

Pin It on Pinterest