Τι φόρο πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας μισθωτός και ένας διαχειριστής ΙΚΕ-ΕΠΕ ή μέλος ΔΣ ΑΕ

«Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.»

Άρθρο 4, παράγραφος 5 του Συντάγματος

Ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή κάτοχος ατομικής επιχείρησης, έγγαμος με ένα παιδί, με 15.000 ευρώ εισόδημα πληρώνει φόρο εισοδήματος 2.000 ευρώ και τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ, σύνολο 2.600 ευρώ. Επιπλέον, έχει καταβάλλει-προσφέρει ΦΠΑ στο κράτος αξίας 3.600 ευρώ.

Ένας μισθωτός, έγγαμος με ένα παιδί και το ίδιο εισόδημα θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 1.250 ευρώ.

Ένας διαχειριστής εταιρείας ΕΠΕ ή ΙΚΕ, έγγαμος με ένα παιδί, με εισόδημα από αμοιβή διαχείρισης 15.000 ευρώ, πληρώνει φόρο εισοδήματος 1.250 ευρώ.

Ένα μέλος Δ.Σ. εταιρείας Α.Ε., έγγαμος με ένα παιδί, με εισόδημα από αμοιβή μέλους Δ.Σ. 15.000 ευρώ, πληρώνει επίσης φόρο εισοδήματος 1.250 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής της εταιρείας ΕΠΕ ή ΙΚΕ ή το μέλος Δ.Σ. εταιρείας Α.Ε. έχει επιπλέον εισόδημα από διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρείας, για παράδειγμα 10.000 ευρώ τότε πληρώνει επιπλέον φόρο 500 ευρώ.

Όσο για το τι φόρο πληρώνει ένας βουλευτής, ας το ψάξει ο καθένας στο διαδίκτυο.

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας, 25 Νοεμβρίου 2023

www.eksadaktylos.gr

.

Δημοσίευση Freepen.gr & Meganisinews.eu

Pin It on Pinterest