Ποιος Έλληνας πολιτικός ομολογεί το «Πιστεύω», ψάλλει συγκινημένος το «Τη Υπερμάχω»;

Ποιος Έλληνας πολιτικός εισέρχεται στον Ιερό Ναό κάνοντας τον Σταυρό του με σταθερή και ολοκληρωμένη κίνηση. Προσκυνάει και ασπάζεται με σεβασμό τις Εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Εκκλησιάζεται με απλότητα και ενσυναίσθηση. Ομολογεί το «Πιστεύω» μαζί με το ποίμνιο.

Προσεύχεται λέγοντας το «Πάτερ ημών» με τους υπόλοιπους εκκλησιαζόμενους. Εξυμνεί την Θεοτόκο ψάλλοντας συγκινημένος τον Ύμνο της Ορθοδοξίας «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» μαζί με τους πιστούς. Συμμετέχει στη γονυκλισία της Κυριακής της Πεντηκοστής.

Μεταλαμβάνει συχνά Σώμα και Αίμα Χριστού. Παραμένει εντός του Ιερού Ναού μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας για να ακούσει την Ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάληψη.

Αποχωρεί από τον Ιερό Ναό κάνοντας τον Σταυρό Του.

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

www.eksadaktylos.gr

.

Δημοσίευση Freepen.gr

Pin It on Pinterest