Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα η ενεργειακή κρίση στην πατρίδα μας

Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών δημόσιων νοσοκομείων, κέντρων υγείας, πανεπιστημίων, υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, δημοσίων επιχειρήσεων, δημαρχείων, στρατοπέδων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, δημοτικών κτιρίων, κτιριακών εγκαταστάσεων των σωμάτων ασφαλείας, κλπ, δύναται να καλύπτεται με παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάνελ και μικρές ανεμογεννήτριες, που μπορούν να τοποθετηθούν στις ταράτσες και στις στέγες των κτιρίων τους.

Ταυτόχρονα, με την εγκατάσταση ρυθμιστών φόρτισης και μετατροπέων ή υβριδικών inverter η υπερβάλλουσα παραγόμενη ενέργεια θα αποθηκεύεται σε συστήματα μπαταριών και θα παρέχεται η δυνατότητα να καταναλωθεί κατά την περίοδο της νύχτας ή άπνοιας, καθώς και ανεπαρκούς ηλιοφάνειας ή ανέμου.

Οι αρχικές μελέτες μπορούν να εκπονηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις τεχνικές σχολές των πανεπιστημίων, με τη δημιουργία ομάδων φοιτητών και επικεφαλής τους πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Για να εξοικονομηθεί χρόνος δύναται να τρέχουν παράλληλα δύο διαγωνισμοί. Ο ένας, για την επιλογή εξειδικευμένων τεχνικών που θα αξιολογήσουν τις μελέτες, θα τις διορθώσουν και θα τις πιστοποιήσουν. Ο άλλος, για την επιλογή των συνεργείων που θα εγκαταστήσουν τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα. Στην δε διαδικασία εγκατάστασης να έχουν την ευχέρεια να συμμετέχουν και οι φοιτητές των τεχνικών πανεπιστημιακών σχολών.

Με παρόμοιο τρόπο μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση των προαναφερθέντων δημόσιων κτιρίων, ώστε να εξασφαλιστεί δεύτερο όφελος μέσα από την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, θα εξωραϊστεί η οικτρή παρούσα τους κατάσταση.

Αντίστοιχα και ταυτόχρονα μπορεί να πραγματοποιηθεί και η ενεργειακή αυτονόμηση του δημόσιου φωτισμού σε δρόμους, εθνικές οδούς και εξωτερικούς δημόσιους χώρους.  Τοποθετώντας στους υπάρχοντες στύλους φωταγώγησης φωτοβολταϊκά πάνελ ή και μικρές ανεμογεννήτριες. Το ρεύμα που θα παράγουν θα στέλνεται σε ομαδοποιημένα υβριδικά συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης τα οποία το βράδυ θα διαχέουν την ενέργεια για τις φωτιστικές ανάγκες.

Αυτόνομα υβριδικά ενεργειακά συστήματα δύναται και πρέπει να εγκατασταθούν και στα αντλιοστάσια της χώρας μας, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή νερού στους πολίτες, ιδίως τώρα που βρισκόμαστε σε κατάσταση ενεργειακής κρίσης.

Επίσης, το πρόγραμμα «εξ οικονομώ κατ’ οίκον» μπορεί και πρέπει να εκτελείται πιο γρήγορα, μένοντας συνεχώς ανοιχτό ως προς την αποδοχή αιτήσεων, οι οποίες να αξιολογούνται με δύο τρόπους. Ο πρώτος, μέσα από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα προσφέρει άμεση έγκριση σε όσες αιτήσεις είναι απλές και ολοκληρωμένες. Ο δεύτερος, θα ακολουθεί τη διαδικασία της αξιολόγησης από ειδικευμένο προσωπικό.

Ο ενδιαφερόμενος που διαθέτει το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του στο επενδυτικό πρόγραμμα ή που κατοχύρωσε τραπεζική χρηματοδότηση θα λαμβάνει αμέσως και την έγκριση εκταμίευσης της επιδότησης προς τους προμηθευτές.

Για όσους δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το ποσό συμμετοχής τους χρειάζεται να αυξηθεί η επιδότηση του επιτοκίου των τραπεζικών δανείων, αλλά και η παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, ώστε να λαμβάνουν πιο εύκολα τραπεζική έγκριση.

Ιδιαίτερη στόχευση και επιπλέον επιδότηση θα πρέπει να δοθούν σε κατοικίες που βρίσκονται στα νησιά και στα χωριά, καθώς και σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Επίσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να ρίξει πρόσθετο βάρος στην εγκατάσταση αυτόνομων υβριδικών συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης και κατανάλωσης ενέργειας σε μονοκατοικίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων μπορεί να εξασφαλιστεί είτε μέσα από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, είτε μέχρι να τακτοποιηθεί η σχετική γραφειοκρατία με την άντληση χρημάτων από μία άμεση έκδοση πολυετών κρατικών ομολόγων, το επιτόκιο των οποίων, επί του παρόντος, κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Η αποπληρωμή τους θα αντιλογιστεί με το ΕΣΠΑ όταν αυτό εγκριθεί. Τυχόν υπερβάλλον ποσό θα αποσβεστεί σταδιακά τόσο από τους μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος των φορέων του δημοσίου, όσο και από τις μειωμένες προμήθειες εισαγόμενου και πανάκριβου φυσικού αερίου, αλλά και πετρελαίου. Μόνο για φέτος εκτιμάται ότι η χώρα μας θα πληρώσει πάνω από 6 δις σε φυσικό αέριο και 10 δις σε πετρέλαιο.

Επιπλέον, αποδείχτηκε πως οι λιγνίτες είναι ένα εθνικό περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να συνεχίσει να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτός από την άμεση επαναλειτουργία των ορυχείων και των μονάδων παραγωγής, το κράτος οφείλει να εκπονήσει σχέδιο αναβάθμισης των εργοστασίων, ειδικά με τεχνικές δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα (CCS), ώστε να μειωθούν οι σχετικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Στην Ευρώπη τρέχουν ήδη 70 σχετικά σχέδια, αλλά στην πατρίδα μας υφίσταται μόνο ένα, της εταιρείας Energean που διαχειρίζεται και το μοναδικό ελληνικό πετρελαϊκό κοίτασμα στον Πρίνο.

Πέραν αυτών, η χώρα μας πρέπει να απαιτήσει την παύση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων, που μετατρέπει την ενέργεια με την οποία ζεσταίνονται οι άνθρωποι σε χρηματιστηριακό προϊόν και μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα επέμβασης στις τιμές από ενδιαφερόμενους με αντίθετα συμφέροντα προς τον λιγνίτη (π.χ. παραγωγοί φυσικού αερίου).

Το δε εγχώριο σύστημα εμπορίας ενέργειας είναι προκλητικά ατελές και το κράτος οφείλει να το αλλάξει άμεσα, καθώς είναι αδύνατο να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός υπό ολιγοπωλιακές συνθήκες, οι οποίες υφίστανται εξ ανάγκης, εξαιτίας της φύσης της αγοράς ενέργειας και του μικρού μεγέθους της συγκεκριμένης αγοράς στην Ελλάδα. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι οδηγίες της Ε.Ε. για την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας αποτελούν ουτοπία, όπως και το πράσινο ενεργειακό αφήγημα.

Οι εκτεταμένες και σε πανελλήνιο επίπεδο δράσεις που αναφέρθηκαν θα συμβάλλουν θετικά και στην ίδια την οικονομία της χώρας, καθώς θα απασχοληθεί πλήθος επαγγελμάτων και εργαζομένων. Κάτι που θα επιφέρει τόνωση των δημοσίων εσόδων. Δηλαδή, οι ίδιες οι δράσεις θα προσδώσουν ένα επιπλέον εργαλείο απόσβεσής τους.

Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα απαιτείται να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνητικά υπάρχουσες ενεργειακές πηγές της πατρίδας μας, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Όπως η γεωθερμία, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και φυσικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η πατρίδα μας διαθέτει τον φυσικό πλούτο όχι μόνο να καταστεί ενεργειακά ανεξάρτητη και να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της φτηνή ενέργεια, αλλά και να εξάγει ενέργεια.

Αυτό που δυστυχώς δεν διαθέτει είναι πολιτεία (βλέπε σημείωση) και άξιους πολιτικούς.

.

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας

8 Απριλίου 2022

www.eksadaktylos.gr

.

Σημείωση:

Σχετικό άρθρο https://www.freepen.gr/2021/06/blog-post_929.html

.

Δημοσίευση Freepen.gr & Meganisinews.eu

Pin It on Pinterest