Καίγεται ο μισός πλανήτης; Τι δείχνει τελικά η περίφημη εφαρμογή της NASA. Υπάρχει προπαγάνδα ή όχι;

Έκανα μία μικρή έρευνα στον περίφημο παγκόσμιο χάρτη πυρκαγιών της εφαρμογής της NASA, που δημοσιεύεται τελευταία από διάφορα μέσα, ο οποίος χρησιμοποιείται ως στήριγμα για την προβολή ως σημαντικής αιτιολογίας για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής (όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός):

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:adv;d:2021-08-01..2021-08-07,2021-08-01;@45.2,9.4,3z

Άνοιξα την εφαρμογή ώστε να φαίνεται η εικόνα όλου του πλανήτη και περίμενα να φανούν οι ενδείξεις. Μου έκανε εντύπωση ότι έδειχνε να «καίγεται» η μισή κεντρική-νότια Αφρική, μεγάλο μέρος της κεντρικής νότιας Αμερικής και σχεδόν όλη η Μαδαγασκάρη. Ακόμα και στην Αυστραλία έδειχνε εστίες «πυρκαγιών». Χώρες οι οποίες ανήκουν στο νότιο ημισφαίριο. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή διανύουν την εποχή του χειμώνα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF

Δεξιά του χάρτη υπάρχει ένα εικονίδιο με τίτλο Fires/Hotspots (φωτιές/σημεία θερμά-ανάφλεξης). Εκεί υπάρχει ένα κόκκινο τετράγωνο κουτάκι δίπλα στο οποίο γράφει: VIIRS (Suomi NPP and NOAA-20). Πατώντας πάνω στο (i) του εικονιδίου, ανοίγει ένα παράθυρο που αναλύει τι περιλαμβάνει το κόκκινο χρώμα:

“The VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) Fire layer shows active fire detections and thermal anomalies, such as volcanoes, and gas flares. The fire layer is useful for studying the spatial and temporal distribution of fire, to locate persistent hot spots such as volcanoes and gas flares, to locate the source of air pollution from smoke that may have adverse human health impacts.”

Μετάφραση:

«Το VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) εμφανίζει ενεργούς εντοπισμούς πυρκαγιάς και θερμικές ανωμαλίες, όπως ηφαίστεια και αναφλέξεις αερίου. Το στρώμα πυρκαγιάς είναι χρήσιμο για τη μελέτη της χωρικής και χρονικής κατανομής της φωτιάς, για τον εντοπισμό επίμονων θερμών σημείων όπως ηφαίστεια και αναφλέξεις αερίου, για τον εντοπισμό της πηγής ρύπανσης του αέρα από καπνό που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Τι είναι τα gas flaires:

“Gas flaring refers to the combustion of associated gas generated during various processes including oil and gas recovery, CBM production, petrochemical process and landfill gas extraction.

Gas flaring is a major environmental concern facing the world today as it generates a significant amount of greenhouse gases which contribute to the overall burden of global warming.”

Μετάφραση:

« Η ανάφλεξη αερίου αναφέρεται στην καύση του σχετικού αερίου που παράγεται κατά τη διάρκεια διαφόρων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, της παραγωγής CBM, της πετροχημικής διαδικασίας και της εξόρυξης αερίου χωματερής. Η αναζωπύρωση αερίου είναι μια σημαντική περιβαλλοντική ανησυχία που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα καθώς παράγει σημαντική ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που συμβάλλουν στη συνολική επιβάρυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.»

Έτσι λοιπόν, εξηγείται η τεράστια έκταση του κόκκινου χρώματος. Δεν αφορά μόνο πυρκαγιές, αλλά και θερμικές ανωμαλίες από ηφαίστεια και αναφλέξεις αερίου. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας, 9 Αυγούστου 2021

www.eksadaktylos.gr

Δημοσίευση Freepen.gr

Pin It on Pinterest