Απορίες από την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου

Σεβασμιώτατοι άγιοι αρχιερείς, μέλη της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος,

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, μας απευθύνατε ένα κείμενο προτροπής για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού.

Με μεγάλο σεβασμό θα ήθελα να διατυπώσω ορισμένες απορίες.

Στη 2η παράγραφο ακούσαμε:

«Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Προφήτης Ἠσαΐας μέ τήν βοήθεια τῆς τότε ἰατρικῆς, ἐθεράπευσε τόν Ἐζεκία.»

Ανατρέχοντας στο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο παράδειγμα, γράφει:

Ησ. 38,16                    Κύριε, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν, καὶ παρακληθεὶς ἔζησα.

Ησ. 38,17                    εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ ἀπόληται, καὶ ἀπέῤῥιψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας.

Ησ. 38,18                    οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσί σε, οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες εὐλογήσουσί σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ᾅδου τὴν ἐλεημοσύνην σου.

Ησ. 38,19                    οἱ ζῶντες εὐλογήσουσί σε ὃν τρόπον κἀγώ· ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω, ἃ ἀναγγελοῦσι τὴν δικαιοσύνην σου,

Ησ. 38,20                    Κύριε τῆς σωτηρίας μου, καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναντι τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.

Ησ. 38,21                    Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας πρὸς Ἐζεκίαν· λάβε παλάθην ἐκ σύκων καὶ τρίψων καὶ κατάπλασαι, καὶ ὑγιὴς ἔσῃ.

Ησ. 38,22                    καὶ εἶπεν Ἐζεκίας· τοῦτο τὸ σημεῖον ὅτι ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ.

Ο ασθενής Εζεκίας προσεύχεται προς τον Θεό για να του συγχωρέσει τις αμαρτίες του και να τον κάνει καλά, ενώ παράλληλα τον υμνολογεί. Η δε «ιατρική» βοήθεια που πρόσφερε ο Ησαΐας για την θεραπεία του Εζεκία ήταν “πάρε μια αρμάθα σύκα, τρίψε τα και πίεσέ τα, βάλε τα ως κατάπλασμα εις την πληγήν σου και θα γίνης υγιής”. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Εζεκίας έγινε καλά μετά από ταπείνωση, από προσευχή, από παράκληση προς τον Θεό και τελικά με την παρέμβαση του Θεού μέσω του προφήτη Ησαία. Εκτός αν κάποιος ειδικός μας επιβεβαιώσει ότι με τριμμένα σύκα γιατρεύεται κάποια ασθένεια.

Στην 3η παράγραφο της εγκυκλίου ακούσαμε:

«Στήν Καινή Διαθήκη ἐξ ἄλλου, ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας τονίζει τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης λέγοντας: «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες» (Ματθ. 9, 12), πού σημαίνει πώς ὅταν τό σῶμα ἀσθενεῖ, ὑπάρχει ἀνάγκη τῆς συνδρομῆς τῶν ἰατρῶν.»

Ανέτρεξα στο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου από το οποίο προέρχεται η συγκεκριμένη φράση του Χριστού και διάβασα:

Ματθ. 9,10                  Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Ματθ. 9,11                  καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;

Ματθ. 9,12                  ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἰ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες.

Ματθ. 9,13                  πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

Συγχωρέστε με, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο Χριστός αναφέρεται ξεκάθαρα στην πνευματική και ψυχική υγεία μας, όχι στη σωματική.

Η μετέπειτα αναφορά στο παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου, προφανώς έχει να κάνει με τον καρκίνο του προστάτη ο οποίος έπληξε τον Άγιο και τον ανάγκασε να νοσηλευτεί στο «Αρεταίειο», όπως θα συνέβαινε με κάθε άνθρωπο. Ο Άγιος πέθανε, όπως κάθε άνθρωπος, από την ασθένειά του.

Στην αναφορά στον Άγιο Λουκά, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, χάριζε εν ζωή τη θεραπεία σε ασθενείς του με τη Δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αλλά συνεχίζει να την προσφέρει και μετά «θάνατο».

Διερωτώμαι αν κάποιος από τους ειδικούς έχει επικαλεστεί ταπεινά τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αν κανείς τους μας προέτρεψε να προσευχηθούμε στον Κύριο και να τον παρακαλέσουμε να τους φωτίσει και να μας βοηθήσει στην καταπολέμηση του κορωνοϊού. Απεναντίας κλείσανε τους ναούς του Ιησού Χριστού και ζητάνε προκλητικά παραπάνω υγειονομικά μέτρα ασφαλείας σε σχέση με κάθε άλλο κλειστό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο.

Στο παράδειγμα του Οσίου Πορφυρίου, αναφέρθηκε πως ζητούσε από τους πιστούς να προσεύχονται για το φωτισμό των ιατρών και να απευθύνονται σε αυτούς.

Πότε όμως η Ιερά Σύνοδος εξήγγειλε Θείες Λειτουργίες για το φωτισμό των ειδικών και για να παρακαλέσουμε τον Θεό για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Οι οποίες να λαμβάνουν χώρα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους του Ναούς. Γιατί δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλία να γίνει λιτανεία των Λειψάνων όλων των Αγίων μας που υπάρχουν στους Ιερούς Ναούς της πατρίδας μας, ταυτόχρονα, ίδια μέρα και ώρα, για το ζήτημα του κορωνοϊού.

Επίσης, δεν άκουσα στην εγκύκλιο την ξεκάθαρη συμβουλή του Αποστόλου Ιακώβου 5:10-20 για θέματα υγείας:

«ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου·
καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.»

«Ασθενεί κανείς μεταξύ σας; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου.
Και η προσευχή της πίστης θα σώσει τον αποκαμωμένο ασθενή και θα τον σηκώσει ο Κύριος. Κι αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του αφεθούν. Εξομολογείστε, λοιπόν, ο ένας στον άλλο τις αμαρτίες σας και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο, για να γιατρευτείτε. Είναι πολύ ισχυρή, όταν ενεργείται η δέηση ενός δικαίου.»

Σε άλλο σημείο της εγκυκλίου αναφέρθηκε ότι:

«Καί θέλει αὐθεντικῶς νά διαβεβαιώσει πώς αὐτό τό ἐμβόλιο δέν ἔρχεται σέ καμία ἀντίθεση μέ τήν Ἁγιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.»

Προφανώς η διαβεβαίωση έχει να κάνει με το ζήτημα των εμβρυϊκών κυττάρων που επιχειρείται να διευκρινιστεί στο έντυπο ερωταπαντήσεων, στο οποίο διαβάζουμε:

«Κανένα ἀπό τά ἐμβόλια COVID-19 πού χρησιμοποιοῦνται στή χώρα μας δέν περιέχει ἐμβρυικά κύτταρα. Πιό συγκεκριμένα, ἐμβρυικές κυτταρικές σειρές (ὄχι ὁ ἐμβρυικός ἱστός) χρησιμοποιοῦνται μερικές φορές στή διαδικασία παρασκευῆς ἐμβολίων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐμβολίων ἔναντι τῆς COVID-19. Οἱ ἐμβρυικές κυτταρικές σειρές προέρχονται ἀπό ἱστούς ἐμβρύων ἀπό θεραπευτική διακοπή τῆς κύησης καί ἐλήφθησαν ἐδῶ καί δεκαετίες (1960, 1973, 1985). Αὐτά τά κύτταρα ἀναπαράγονται ἔκτοτε στό ἐργαστήριο καί ἀφαιροῦνται πρίν ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς παρασκευῆς τῶν ἀντίστοιχων ἐμβολίων. Δέν τίθεται λοιπόν ζήτημα χριστιανικῆς ἠθικῆς γιά τή χρήση τῶν ἐμβολίων, τά ὁποῖα σώζουν ζωές.»

Αλλά, ο ιατρός και ερευνητής Κωνσταντίνος Φαρσαλινός έκανε τις παρακάτω επισημάνσεις:

«Όμως, 2 σειρές εμβρυϊκών κυττάρων χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία των εμβολίων COVID-19. Η σειρά HEK 293 (AstraZeneca) και η σειρά PER.C6 (Johnson & Johnson).  Επίσης, τόσο το ρωσικό εμβόλιο (Sputnik V) όσο και ένα Κινεζικό (της CanSino Biologics) χρησιμοποιούν τη σειρά HEK 293 (εμβόλια που όμως δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα).»

«Η κυτταρική σειρά HEK 293 δημιουργήθηκε από τον Dr. Alex van der Eb στο Παν. του Leiden το 1973. Ο ίδιος ο δημιουργός της κυτταρικής σειράς, ανέφερε το 2001 στον FDA για το ζήτημα της προέλευσης των κυττάρων: “το νεφρό του εμβρύου, με άγνωστο οικογενειακό ιστορικό, αποκτήθηκε πιθανώς το 1972. Η
ακριβής ημερομηνία δεν είναι πλέον γνωστή. Το έμβρυο, απ’ όσο θυμάμαι, ήταν εντελώς φυσιολογικό. Τίποτα δεν ήταν λάθος (δεν υπήρχε παθολογία). Οι λόγοι για την άμβλωση (abortion) ήταν άγνωστοι σε μένα. Πιθανότατα το ήξερα εκείνη τη στιγμή, αλλά χάθηκαν όλες αυτές οι πληροφορίες.” Δεν αποκλείεται λοιπόν η πιθανότητα να προέρχεται είτε από αυτόματο τερματισμό της κύησης (αποβολή) είτε από προκλητή (μη-θεραπευτική) άμβλωση.»

«Όσο για τα PEC C6 κύτταρα, είναι ξεκάθαρο ότι προήλθαν από κατ’επιλογή (μη-θεραπευτική) άμβλωση στην Ολλανδία το 1985. Αναφέρεται ξεκάθαρα στην προαναφερόμενη παραπομπή πως ήταν άμβλωση για κοινωνικούς λόγους, κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς ευρύτερα γνωστό για τα συγκεκριμένα κύτταρα.»

Κατόπιν αυτών των επιστημονικών διατυπώσεων, νομίζω πως φαντάζει απαραίτητη η αναζήτηση επιπλέον διευκρινίσεων για αυτό το θέμα από τους ειδικούς.

Όσον αφορά τα ζητήματα του πειραματικού σταδίου και της ασφάλειας σε θέματα εγκυμοσύνης και τεκνοποίησης των εμβολίων, ας μας ερμηνεύσουν οι ειδικοί την είδηση για 17.500 θανάτους που μπορεί να συνδέονται με τους εμβολιασμούς, όπως και για τις 1,6 εκατ. υποψίες παρενεργειών μετά από εμβολιασμούς, εκ των οποίων οι μισές σοβαρές, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Ε.Ε., EudraVigilance, και οι οποίες έχουν καταγραφεί μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021 σε ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, με έκπληξη άκουσα με την εγκύκλιο ότι:

«Ἡ ἐλπίδα ἔχει ἀνατείλει γιά ἐπιστροφή στήν κανονικότητα, ἀλλά, κυρίως, γιά τήν ἀνεμπόδιστη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κορύφωση τήν Κοινωνία ὅλων μας κατά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.»

Διερωτώμαι πώς είναι δυνατόν η συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια, στα οποία σύμφωνα με τους Αγίους και τους Πατέρες της Εκκλησίας μας υπάρχει η παρουσία του Τριαδικού μας Θεού, να συνδέεται με τα εμβόλια. Αλλά και αφού η Θεία Κοινωνία είναι Σώμα και Αίμα Ιησού Χριστού, να ανατείλει η ελπίδα για συμμετοχή σε Αυτήν από ένα εμβόλιο. Μήπως η διατύπωση αυτή δημιουργεί πνευματική σύγχυση στους πιστούς και δίνει πάτημα στους αρνητές της Θεότητας του Κυρίου μας;

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας, 27 Ιουλίου 2021

www.eksadaktylos.gr

Πηγές:

https://www.argolikeseidhseis.gr/2021/07/blog-post_701.html

http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/01.%20Math.htm

https://orthodoxoiorizontes.gr/Palaia_Diathikh/Hsaias/Hsaias_kef.36-39.htm

https://www.sansimera.gr/biographies/1061

https://www.facebook.com/konstantinos.farsalinos/posts/1909010682584007

https://drive.google.com/file/d/1LxpdbnEIqwz6MdnuyGNmgmQEqZUjyr4W/view

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/adeia-kykloforias-ypo-oroys-gia-emvolia-kata-tis-covid-19-stin-ee-erotiseis-kai

https://www.pronews.gr/ygeia/farmaka/1001704_ema-17503-thanatoi-kai-1687527-parenergeies-meta-apo-emvoliasmo-kata-toy

https://www.ekklisiaonline.gr/eyaggelia/o-apostolos-triti-20-iouliou-2021-giorti-profiti-ilia/

Δημοσίευση Freepen.gr

Pin It on Pinterest