Ιχθυοκαλλιέργειες στον Κάλαμο και στον Καστό

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος εισηγήθηκε πρόσφατα να μην επεκταθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή του Κάλαμου και του Καστού, καθώς και στον Μύτικα. Δε δόθηκε όμως, στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της εισήγησης, ώστε να διαπιστωθεί το σκεπτικό και κυρίως η τεκμηρίωση. Διότι, η τελική απόφαση θα παρθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).
Κατά συνέπεια, οι εμπλεκόμενοι αυτοδιοικητικοί φορείς ας μην εφησυχαστούν, γιατί η διαδικασία βρίσκεται στο «ημίχρονο». Ας μελετήσουν προσεκτικά αν η εισήγηση έχει καλύψει εκτενώς όλες τις πτυχές του ζητήματος και παράλληλα να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές μήπως εμφανιστεί κάποια νέα μελέτη ή πρόταση.
Μία αξιόλογη και μικρού κόστους ενέργεια θα ήταν να αποταθούν όχι μόνο σε μία, αλλά σε δύο ή και περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές, καθώς και στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με σκοπό την εξέταση όχι μόνο της συγκεκριμένης εισήγησης, αλλά και του συνολικού ζητήματος. Να ζητηθεί δηλαδή, η διεξαγωγή σχετικών ερευνητικών μελετών ή και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, οι οποίες και θα κατατεθούν στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Άλλωστε, ο δήμος Λευκάδας έχει ήδη τρέξει μία παρεμφερή διαδικασία με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, για το ιχθυοτροφείο στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα.
Η επιδίωξη συλλογής όσο το δυνατόν περισσότερων επιστημονικών εκθέσεων έχει τεράστια σημασία. Γιατί διασταυρώνονται επιστημονικές απόψεις και ενδυναμώνεται η επιχειρηματολογία. Ταυτόχρονα, καλλιεργούνται οι προϋποθέσεις για να προκύψει μία δυναμική διαδικασία αυτοβελτίωσης των ίδιων των μελετών. Επίσης, δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποιες καινοτόμες προτάσεις που θα βοηθήσουν την περιοχή να αναπτυχθεί, με γνώμονα πάντοτε το σεβασμό στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά, υπάρξει αρνητική απόφαση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, οι μελέτες και οι διατριβές θα αποτελέσουν ένα άριστο υπόβαθρο σε μία νομική διαδικασία αντίκρουσης.
Ας μην υπάρξει λοιπόν, επανάπαυση στην εισήγηση της επιτροπής. Ούτε όμως, να αντιμετωπίζεται το ζήτημα με κραυγές ή με λαϊκισμούς ή με ρητορείες. Αλλά, με ενέργειες και πράξεις που θα βασίζονται σε μία διάπλατη, χωρίς αποκλεισμούς, έρευνα και μελέτη από όσο το δυνατόν πιο πολλές οπτικές πλευρές. Αυτό, άλλωστε, αρμόζει σε μία υγιή δημοκρατία.

Μαργέλης Κωνσταντίνος
Άγιος Πέτρος, Λευκάδας, 9 Ιανουαρίου 2021

Δημοσίευση Meganisi News

Pin It on Pinterest